Frugal

PHP framework a content management system Frugal je výsledok viac ako 10-ročného know-how v oblasti vývoja a správy webových stránok a aplikácií. Umožňuje jednoduchý a rýchly vývoj a spravovanie webových sídiel a web-based aplikácií.

LuxussFramework Frugal je inšpirovaný management systémom Luxuss - systémom na generovanie a správu obsahu webových sídiel a ich vývoj cez vlastný framework a templatovací systém. Vychádzal z pôvodného systému LUpgm (LUnet Portal Generator and Management) spoločnosti LUnet Studio. Od roku 2010 do začiatku roku 2013 sa na vývoji systému intenzívne podieľala spoločnosť In Media, s.r.o., ktorá ho používala ako platformu pre webové sídla svojich klientov.

Momentálne prebieha intenzívny vývoj prvého stabilného jadra systému. Počas týchto prác sa pokúsime čo najskôr priniesť na túto stránku podrobnejšie informácie.

Október 2014: Framework Frugal 5.0 sa dopracoval k verzii BETA2

Frugal Management PreviewFramework funguje už dostatočne spoľahlivo, takže testovanie a monitorovanie prebieha priamo na trojici živých webových sídiel a dvoch aplikáciach postavených na tomto frameworku. V priebehu nasledujúcich týždňov postúpi framework do verzie RC1, prvej verejne prístupnej verzie.

Pre tých zvedavších zverejňujeme náhľad systému na management aplikácie alebo webového sídla vyvinutého vo frameworku. Veľká snímka obrazovky je k dispozícii po kliknutí na obrázok po ľavej strane tohto odstavca.