Utility

Rôzne nástroje, jednoúčelové aplikácie, shell skripty, open-source knižnice, ...

BootIt! & BootNet!

Servisný balík nástrojov pre každého servisáka či administrátora.

Na stiahnutie: raw obraz na vytvorenie bootovateľného disku či USB flashky (BootIt! Full/Mini), virtuálny disk (BootIt! VHD) kompatibilný s väčšinou virtualizačných serverov (VirtualBox, Hyper-V, VMware, ...) a rozbaliteľná súborová štruktúra pre integráciu do PXE boot servera (BootNet!).

Obsahuje: bootloader menu, diagnostické násroje (Memory Test & Diagnostic, balík utilít Hiren's BootCD 15.2, ...), boot manager UI a konzolu pre lokálny a sieťový boot (SmartBM, iPXE), live-boot systémy (PartedMagic, LUnet Studio Duplicator, Windows XP Mini, Hiren's BootCD PE Windows 10, Voyage Linux) a online inštalátory vybraných Linux distribúcií (Ubuntu LTS/Latest, Debian Old/Stable/Testing, Voyage 0.11)

LogIt

Pomôcka pre zapisovanie správ do denníkov udalostí. Jedným príkazom je možné správu naraz smerovať do log súboru, na syslog/rsyslog službu, do štandardného výstupu, atď... Smerovanie je nastaviteľné podmienkami v konfiguračnom súbore, globálne ale aj individuálne pre každú kombináciu facility a severity úrovní.

Obsahuje: príkazy pre textový Linux terminál (logit, lecho), knižnicu pre Python.
Závislosti: lunet-shared[1]
[1] Len pre použitie Python knižnice, teminálové príkazy túto závislosť nepotrebujú.

MountPlus

Balíček niekoľkých príkazov pre textový Linux terminál pre zjednodušenie pripájania/odpájania sieťových súborových systémov (mountnet, umountnet) a partícií zo súborov raw/iso obrazov disku (mountimg, umountimg). Bonus je nadstavba ddio, ktorá spúšťa dd copy so stavom a priebehom na štandardný výstup.

Zavislosti: dialog, fdisk
Odporúčané: curlftpfs, smbclient, cifs-utils, nfs-common

PortFs

Kontajnery na uskladnenie obsahu premenných, atribútov, polí a podobných dát, ktoré je možné zdieľať a vymieňať medzi rôznymi nezávisle bežiacimi procesmi, ktoré patria do spoločnej skupiny (napr. rôzne služby v pozadí a GUI programy jedného balíka aplikácií, ...).

Obsahuje: príkazy pre textový Linux terminál (portfs, pfs, pfs.create, pfs.destroy, pfs.get, pfs.set, pfs.add, pfs.isset, pfs.unset), knižnicu pre Python, knižnicu pre C++.
Závislosti: lunet-shared

Súbory na stiahnutie